Lý Do Thời Gian Có Vẻ Như Trôi Nhanh Hơn Khi Bạn Già Đi
SEP 07
Play
Description Community
About

Một số người tra google tại sao thời gian trôi quá nhanh, trong khi những người khác lại tìm kiếm lý do tại sao thời gian trôi quá chậm. Điều đó khiến bạn tự hỏi: thời gian có trôi nhanh chậm tuỳ mỗi người không? Có đấy! Thời gian dường như trôi nhanh khi bạn già đi, và đây là lý do!

Comments