Chỉ Có Một Cách An Toàn Để Đi Vào Một Lỗ Đen Mà Thôi
SEP 08
Play
Description Community
About

Lỗ đen là một trong những vật thể bí ẩn nhất ngoài kia. Chưa từng có ai vào đó và ta có quá nhiều câu hỏi về nó. Bạn có thể đã nghe nói về hiện tượng "Sợi mì kéo dài" do trường hấp dẫn mạnh gây ra. Có khả năng sống sót nào nếu bạn rơi vào một lỗ đen không? Có cách nào để nhảy đến đó và giữ an toàn không?


Hôm nay ta sẽ đi đến tâm của một lỗ đen và khám phá ra nhiều bí mật nhé. Trước hết, bạn sẽ thấy rằng một lỗ đen thậm chí còn không đen! Ngoài ra, bạn sẽ nhận ra rằng ngay cả lỗ đen lớn nhất trong không gian cũng không đáng sợ như bạn tưởng. Hồi hộp không nào? Đi thôi!

Comments