Giá trị của Coaching với Scrum Team và tổ chức - Scrumviet
JUL 28, 2021
Description Community
About

Vì sao Coaching lại quan trọng với Scrum team? Và làm bạn là Scrum Master phải quan tâm đến? Cùng Scrumviet tìm hiểu về giá trị của Coaching ngay nhé. Bạn sẽ còn nhận ra rằng, không chỉ Scrum team, Coaching sẽ rất cần thiết cho doanh nghiệp, qua đó những doanh nghiệp thành công thường sẽ là doanh nghiệp có "Văn hoá Coaching".

Link bài viết chi tiết: https://www.scrumviet.org/blog/gia-tri-cua-coaching-voi-scrum-team-va-to-chuc
Xem thêm: https://www.scrumviet.org/blog/coaching-khai-mo-la-gi

Comments