Vitamin cho tâm trí: Hiệu ứng Dunning-Kruger - Tại sao người giỏi nghĩ mình kém, và người kém lại nghĩ mình giỏi
AUG 18, 2021
Play
Description Community
About

Hiệu ứng Dunning-Kruger hiểu đơn giản là hiệu ứng người càng giỏi nghĩ mình kém, và người kém lại thường nghĩ mình giỏi.

Comments