Vitamin cho tâm trí: Đọc sách đồng nghĩa với tri thức?
NOV 18, 2021
Play
Description Community
About

Ngày nay, một định kiến phổ biến là những người thông minh là những người đọc nhiều sách, và ngược lại là càng đọc nhiều sách thì càng thông minh.

Comments