Aspirin buổi chiều: Tác động thực tiễn của mưa axit
OCT 19, 2021
Play
Description Community
About

Mưa axit được phát hiện ra đầu tiên năm 1952 nhưng đến những năm 1960 thì các nhà khoa học mới bắt đầu quan sát và nghiên cứu về hiện tượng này. Thuật ngữ "mưa axit" được đặt ra bởi Robert Angus Smith vào năm 1972.

Comments