Aspirin buổi chiều: Phức cảm nạn nhân
AUG 27, 2021
Play
Description Community
About

Phức cảm nạn nhân là một đặc trưng tính cách gặp ở người có vấn đề về tâm lý, luôn cho mình là nạn nhân trong cuộc sống, dẫn tới trạng thái cảm xúc bi quan, tiêu cực, thậm chí hận thù.

Comments