Aspirin buổi chiều: Constantinople và Phục hưng (Phần 2)
OCT 26, 2021
Play
Description Community
About

Phục Hưng là một phong trào văn hóa bao gồm giai đoạn từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17, khởi đầu tại Florence vào Hậu kỳ Trung Đại, sau đó lan rộng ra phần còn lại của châu  Âu trên những quy mô và mức độ khác nhau.

Comments