Aspirin buổi chiều: 10 chất kịch độc và nguồn gốc của chúng _Phần 2
OCT 07, 2021
Play
Description Community
About

Chất kịch độc ngoài việc có thể là một chất hữu cơ tồn tại trong tự nhiên, thì cũng có thể là các hợp chất hóa học sản sinh từ các phòng thí nghiệm, sản phẩm của những phản ứng lý hóa đặc thù, hoặc đơn giản là những nguyên tố hóa học đơn lập.

Comments