TPHCM thu hút vốn nước ngoài cao nhất trong 5 năm
AUG 31
Description Community
About

TPHCM thu hút vốn nước ngoài cao nhất trong 5 năm; TPHCM có thể vượt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP đặt ra từ đầu năm; đề xuất bổ sung hơn 30.000 tỉ đồng cho 11 dự án kết nối hệ thống cảng biển; gần 150.000 doanh nghiệp thành lập và quay lại hoạt động trong 8 tháng; chuyển dữ liệu cổ phiếu ROS từ HOSE xuống UpCoM... là những tin kinh tế đáng chú ý hôm nay.

Comments