Số 80: BÀI HỌC LỚN TỪ HAI ĐẠI GIA HÀNG ĐẦU TRONG LĨNH VỰC BĐS CỦA VIỆT NAM VỀ VIỆC "CĂT LỖ".
OCT 31, 2022
Description Community
About

Mất tiền đã là một thứ rất là đau đớn rồi, vấn đề là thà mất một lần để giải quyết được vấn đề còn hơn việc "lai rai, rã rích" và mất nhiều hươn nếu ta còn chần chừ. 


vấn đề là bạn sẽ phải làm sao?, và nên làm gì?.


Và đây là video sẽ giải quyết vấn đề đó của quý anh chị.---

Send in a voice message: https://anchor.fm/cao-ngc-hiep/message
Comments