Số 78: 3 VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC KHI XUỐNG TIỀN ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN THỊ TRƯỜNG ĐÓNG BĂNG VÀ SUY THOÁI.
OCT 28, 2022
Description Community
About

Trước khi xuống tiền đầu tư thì có những việc rất quan trọng để giúp bạn có được lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro, và an toàn khi đầu tư.


Đặc biệt trong thời điểm khi thị trường đang cực kỳ hoảng loạn "người bán thì như nấm, người mua thì hiếm như voi rừng". Vấn đề là bạn sẽ cần xác định rõ đâu là cơ hội, đâu là cái bẫy. Trong thời kỳ mà cung nhiều hơn cầu thì sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra.---

Send in a voice message: https://anchor.fm/cao-ngc-hiep/message
Comments