Số 63: GẤP "CHỈ THỊ 13" ĐƯỢC BAN HÀNH THỊ TRƯỜNG BĐS SẼ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO?.
SEP 03, 2022
Description Community
About

Tiếp tục là những chỉ thị, chính sách mới từ nhà nước được ban hành.  mức độ ảnh hưởng của chị thị 13 sẽ làm thay đổi thị trường BĐS như thế nào?, ai là người được lợi, ai là người sẽ gặp nguy nan hãy lắng nghe hết chương trình nhé.---

Send in a voice message: https://anchor.fm/cao-ngc-hiep/message
Comments