Podcast: Tập thể dục thực tế ảo có thể thay thế phòng gym không?
SEP 28
Description Community
About
TTO - Phải chăng đã đến lúc hủy thẻ thành viên tại phòng gym và sử dụng kính VR thay thế? Một số chương trình thực tế ảo có thể phù hợp với chế độ tập thể dục của bạn.
Comments