Bức thứ số 31 : Nếu biết chấp nhận, ta có trở nên hạnh phúc không?
SEP 20
Description Community
About

"Chấp nhận nên là quá trình nhìn thấu bản chất của mọi việc, xác nhận sự tồn tại và bình tĩnh tìm cách giải quyết"


Podcast : #phieunoinhieu


Âm nhạc : Romance Nguyen

Comments