Bức thư số 30 : Nghĩ xong chưa, làm đi thôi!
SEP 20
Description Community
About

" Thời điểm tốt nhất để trông cây là 20 năm trước, thời điểm tốt tiếp theo là ngày hôm nay" - Trích dẫn


Podcast : #phieunoinhieu


Nhạc : Mấy khi - Ngọt

Comments