Bức thư số 29 : Sát thương của sự im lặng lớn đến mức nào?
SEP 20
Description Community
About

"Thà ta mở một bài hát chạm tận đáy lòng lên vẫn hơn để sự im lặng nuốt trọn tâm trí mình"


Podcast : #phieunoinhieu


Nhạc : Romance Nguyen

Comments