Bức thư số 26 : Chúng ta cố gắng vật lộn là vì điều gì?
SEP 20
Description Community
About

"Chúng ta đi   tìm kiếm những thứ ta coi là tốt nhưng rồi lại dùng nó để đánh đổi thứ ta đã mất đi trên hành trình đó"


Podcast : #phieunoinhieu


Nhạc : Thành phố sương - Hà Anh Tuấn

Comments