BỨC THƯ SỐ 20 : Tôi không hoàn hảo và tôi tôn trọng điều đó!
SEP 08
Description Community
About

Mỗi chúng ta là một cá thể mang tâm hồn riêng biệt, không thể chiều lòng mọi người trong khi ta không phải chính bản thân mình!

- Phiêu nói Nhiều #phieunoinhieu #podcast


Liên hệ :


- IG : phieuphuc


- Tiktok : Phiêu nói Nhiều


- Mail : phucphieunhk@gmail,com

Comments