BỨC THƯ SỐ 19 : Xin lỗi những người đã từng chịu đựng sự bức bối của tôi
SEP 08
Description Community
About

Chúng ta thường chịu đứng trước người lạ nhưng lại ném xả những tức giận vào những thân yêu của mình?


- Phiêu nói nhiều #phieunoinhieu #podcast


Liên hệ :


- IG : phieuphuc


- Tiktok : Phiêu nói Nhiều


- Mail : phucphieunhk@gmail,com

Comments