BỨC THƯ SỐ 15 - Tôi chọn cách tự vực mình dậy!
SEP 06
Description Community
About

Ai rồi cũng trải qua khó khăn, nhưng nếu nó đến sớm tức là ta đang đi nhanh tới phần còn lại của những trải nghiệm


- Phiêu nói nhiều #phieunoinhieu #podcast


- IG : phieuphuc


- Tiktok channel : Phiêu nói Nhiều


- Mail : phucphieunhk@gmail.com

Comments