Sống trong Simulation
MAY 22, 2020
Description Community
About

Làm sao ta dám chắc rằng cuộc đời mình là thật chứ không phải ảo ảnh do kẻ khác tạo ra? Có phải chỉ có một thế giới biết mơ về những thế giới khác hay không? Show note: https://tinyurl.com/yxlchlsd

Comments