Người Việt không gọi tôi là Nigger
JUL 01, 2020
Description Community
About

Khi nguồn gốc và văn hoá của một cộng đồng người bị phá huỷ một cách hệ thống, hậu quả của nó kéo dài nhiều thế hệ. Và đôi khi họ rẽ vào những ngả đường không ai lường trước được. Show note: https://tinyurl.com/y4aqx8hf

Comments