Ngọng tiếng Việt
JUN 14, 2020
Description Community
About

Nếu như sáng tạo ngôn ngữ diễn ra rất tự nhiên, thì bảo tồn ngôn ngữ lại đòi hỏi nhiều nỗ lực để xác định giá trị thực sự cần được bảo tồn. Trong sáng ở kiểu hình, hay là ở nội dung? Show note: https://tinyurl.com/y6drzdhz

Comments