Make-up, ăn gian, tiến hoá
MAY 22, 2020
Description Community
About

Tại sao mỗi lần kinh tế khủng hoảng số lượng son Estée Lauder bán ra tăng vọt còn số lượng baby thì cứ giảm dần đều? Cán mốc 30 thì make-up thế nào cho hài hoà giữa chủ trương tập thể và hạnh phúc cá nhân? Show note: https://tinyurl.com/yxodtcnb

Comments