"Ăn, Cầu nguyện, Yêu" bằng thuật toán
MAY 22, 2020
Description Community
About

Tương lai con người sẽ hiểu máy hay máy hiểu con người? Trước mỗi cuộc cách mạng, tranh cãi bao giờ cũng nổ ra xoay quanh các vấn đề đạo đức và bản chất giống loài. Show note: https://tinyurl.com/yyl7wmr2

Comments