#8: Xu hướng phát triển phần mềm với NoCode
MAY 25, 2020
Description Community
About

No-code development tức là xây dựng các ứng dụng website, mobile, chatbot, vv bằng các nền tảng, tool hỗ trợ. 


Với các nền tảng này, bạn không cần biết về lập trình vẫn làm được. 


Các nền tảng đã đề cập trong podcast lần này: Haravan, Shopify, SquareSpace, Weebly, Webflow, GlideApps, Adalo, Bubble.is, Hachium, TeraAppĐọc thêm bài blog "Xu hướng no-code khi xây dựng startup":

https://niviki.com/xu-huong-no-code-khi-xay-dung-startup/

Comments