#16: Thời kỳ Phục Hưng
OCT 12, 2020
Description Community
About

Thời kỳ Phục Hưng chính là phong trào đã khai sáng, phát triển văn minh nhân loại vượt bậc.


Liệu hiện nay có phải thời kỳ Phục Hưng lần thứ 2 và bạn có là một phần của nó?

Comments