#11: Chủ nghĩa khắc kỷ
JUN 05, 2020
Description Community
About

Chủ nghĩa khắc kỷ giúp bạn giải quyết các vấn đề thực tế của cuộc sống mà ai cũng mắc phải.


Các tên đề cập trong podcast:


Zeno


Epictetus


Marcus Aurelius


Seneca


Sách


The Daily Stoic


Điểm đến cuộc đời


Khi hơi thở hoá thinh không

Comments