#10: Bìa sách bị trầy
JUN 03, 2020
Description Community
About

Có những thứ không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài. Sách là một trong những thứ đó. 

Comments