Hạnh phúc muôn nơi #2- Trò chuyện với bạn Ái Linh - 10 năm trở lại... tuổi trẻ
AUG 04, 2021
Description Community
About

Hội ngộ cùng cô bạn hơn 10 năm trở lại, nhắc nhớ về những kỷ niệm tuổi trẻ và thời sinh viên nhiều thú vị. Đặc biệt những quan điểm cởi mở về giáo dục và người trẻ hiện đại. 

Comments