Hạnh phúc dưới chân mình #5- Bức thư số 21
SEP 06, 2021
Description Community
About

Sau tất cả những lời ngọt ngào, hành động âu yếm, vui say mặn nồng thì đó còn là trách nhiệm sống; sự tử tế mà mỗi người dành cho nhau trên mỗi quãng đường đời.
Và mối quan hệ nào của hiện tại, cũng cần cho nó một ngã rẽ tương lai... 

Comments