Hạnh phúc dưới chân mình #2- Chúng ta sau này...
JUL 31, 2021
Description Community
About

Sau này vẫn là chuyện của tương lai; chúng ta sau này sẽ lại còn có sau này nữa. Bởi thế chẳng thể phân bua thiệt hơn, biết đã trọn vẹn những gì đã có, đã từng… 

Comments