#2 Là Chính Mình
APR 02, 2022
Description Community
About

Hãy sống theo cách bạn muốn.

Hãy Làm những gì bạn thích. 


Hãy thực hiện hoá những ước mơ mà bạn đã luôn hoài bão.
Hãy tự tin thể hiện cá tính riêng biệt của mình. 


Hãy học cách yêu lấy bản thân và mọi người xung quanh bạn.

----more----

#oinganday #oingandaypocast #podcast #education 
#selflove #genz #goodlife #jasminediary #dream #podcast #mindpod 

Comments