#08: Phát triển ngành quản lý tài sản ở Việt Nam
MAY 30
Description Community
About

Khách mời: Trần Công Danh - Director bộ phận Private Bank/Wealth Management ở VPBank.
Danh tóm tắt cái nhìn toàn cảnh về phát triển thị trường ngành tài chính - ngân hàng ở Việt Nam; đặc biệt là ngành quản lý tài sản (wealth management) cho đối tượng khách hàng phân khúc thượng lưu.
Wealth management, gestion de patrimoine, hay private banking là gì? Nên học ngành này ở đâu? Xu hướng phát triển thị trường này ở Việt Nam mô phỏng theo các quốc gia phát triển khác như thế nào?
Theo dõi các kênh của bọn tớ tại: https://linktr.ee/ngathithoi, 
hoặc liên lạc về nội dung ở: https://www.fb.com/haxuantruong

Comments