#07: Du học Châu Âu học được những gì?
MAY 16
Description Community
About

Khách mời: Trần Công Danh - Director bộ phận Private Bank/Wealth Management ở VPBank.
Trường cùng anh Danh kể khoảng thời gian 10 năm trước, trong khi, và sau khi đi du học về nước. Du học ở Châu Âu nên chọn trường, thành phố như thế nào? Trải nghiệm lúc đi du học giúp ích gì trong xây dựng nhân cách? Về nước xây dựng sự nghiệp từ con số không ra sao?
Theo dõi các kênh của bọn tớ tại: https://linktr.ee/ngathithoi, 
hoặc liên lạc về nội dung ở: https://www.fb.com/haxuantruong

Comments