Nếu một ngày tình yêu không tới
SEP 28
Description Community
About

1 món quà mình tự tặng cho bản thân vì những gì đã trải qua trong vài ngày gần đây.


Có 1 trái tim khỏe mạnh, biết yêu ghét, thì đừng để ai làm tổn thương nó.

Comments