(Hathaya’s teacup) // Chill chiu Part 1 (Live tối 21.6.2022)
JUN 24, 2022
Description Community
About

Thi thoảng mình live tâm sự với các bạn trên Insta: Namnghe.doctruyen


Các bạn có thể gửi mail những tâm tình qua email: Namnghedoctruyen@gmail.com


Thi thoảng live mình sẽ gom lại đọc như thế này...


Vì live trực tiếp bằng điện thoại nên tiếng phập phù lúc to lúc nhỏ, hy vọng các bạn không bị khó chịu :D

Comments