Hà Nội băm sáu phố phường (Phần cuối) - Thạch Lam
JUN 22, 2022
Description Community
About

“Rủ nhau chơi khắp Long Thành,


Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai;


Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai,


Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay,


Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giầy,


Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn,


Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Ngang,


Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Than, Hàng Đồng,


Hàng Muối, Hàng Nón, cầu Đông,


Hàng Hòm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè,


Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng Tre,


Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà.


Quanh đi đến phố Hàng Da,


Trải xem Hàng phố, thật là cũng xinh.


Phố hoa thứ nhất Long Thành,


Phố dăng mắc cửi, đàn quanh bàn cờ.


Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ,


Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền”.

Comments