SAU 11 GIỜ ĐÊM #9 | TÌNH YÊU NÊN ĐI KÈM TỰ DO
APR 09
Description Community
About

Nếu chỉ có tình yêu thôi, chưa đủ. Vậy để duy trì một tình yêu lâu dài, cần có những yếu tố gì? Đối với mình, tình yêu quan trọng nhất là sự tự do.---

Send in a voice message: https://anchor.fm/ng-khnh-vn/message
Comments