SAU 11 GIỜ ĐÊM #7 | BẠN ĐÃ SỐNG CỐNG HIẾN CHƯA?
MAR 15
Description Community
About

Khi sống biết ơn, mình nhận ra biết ơn thôi chưa đủ. Mình chọn một cuộc sống cống hiến, sống để phụng sự: phụng sự cho mình và phụng sự cho đời.---

Send in a voice message: https://anchor.fm/ng-khnh-vn/message
Comments