SAU 11 GIỜ ĐÊM #5 | HÀNH TRÌNH ĐỂ BIẾT ĐIỀU MÌNH THÍCH
FEB 13
Description Community
About

Mình biết, để bước ra khỏi vùng an toàn và chạy theo đam mê không phải một điều dễ dàng. Nhưng mình dám hứa, nếu được làm đúng thứ mình thích, mỗi ngày đối với chúng ta giống như không phải đi làm.---

Send in a voice message: https://anchor.fm/ng-khnh-vn/message
Comments