SAU 11 GIỜ ĐÊM #3 | CUỘC ĐỜI RẤT GIỐNG MỘT SÂN KHẤU KỊCH
JAN 14
Description Community
About

Đời là vở kịch, có “sân khấu” dành cho những nhân cách xã hội của chúng ta, và có cả “hậu trường” dành cho đời sống riêng tư của chúng ta.

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/ng-khnh-vn/message
Comments