S1, EP9: KHÁCH HÀNG ĐỪNG NGHĨ MÌNH LÀ "THƯỢNG ĐẾ"
MAY 19, 2021
Description Community
About

Khách hàng nếu cứ luôn nghĩ mình là “Thượng Đế” sẽ dễ dẫn đến những yêu cầu, đòi hỏi bất hợp lý với những thái độ kém văn minh và không tử tế. Dần dà, một cách tự nhiên và vô thức, suy nghĩ đó sẽ khiến chúng ta “bình thường hoá” những điều bất hợp lý và trở nên “biến chất”.

Vậy nên, việc khách hàng không nghĩ mình là Thượng Đế sẽ góp phần rất lớn vào việc xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, nơi những con người văn minh, tử tế, hợp lý, có đạo đức được làm việc cùng nhau. Và đó cũng chính là một trong những lực đẩy quan trọng để ngành nghề phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu.

MDDD, 


Comments