S1, EP7: QUẢNG CÁO - NHỮNG SỰ THẬT MẤT LÒNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC PHÁT TRIỂN BẢN THÂN - PHẦN 2
MAY 01, 2021
Description Community
About

Nếu như ở phần 1, mình đã chia sẻ các lý do rời môi trường agency, thì ở phần 2 sẽ là những bài học quan trọng mà ngành quảng cáo đã mang đến cho mình trong việc phát triển bản thân. 

Không chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn hay những kỹ năng mềm, quảng cáo còn giúp bản cảm nhận cuộc sống với nhiều lăng kính khác nhau. Và từ đó biết đâu cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị hơn, nhiều màu sắc hơn.

Nhìn vào những sự thật mất lòng và những bài học mà quảng cáo mang lại sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn đầy đủ và thực tế với một ngành nghề hết sức hay ho này. Những bài học sẽ tạo ra những động lực để không ngừng cố gắng. Những sự thật sẽ giúp bạn hình dung ra các thử thách phía trước và vẽ ra cho mình những ranh giới nhất định, để bảo đảm sự phát triển của bản thân đi trên một hành trình lành mạnh.

MDDD,

Comments