S1, EP10: 5 LÝ DO VÌ SAO MÌNH KHÔNG MUỐN CÓ CON
MAY 28, 2021
Description Community
About

“Kids are cute but they’re not really eco-friendly” - Trẻ con thì đáng yêu đó nhưng không thật sự thân thiện với môi trường.

“One less baby helps the planet more than giving up meat, car” - Việc ít hơn một đứa trẻ trên đời sẽ giúp ích cho hành tinh hơn là từ bỏ ăn thịt hay lái xe hơi.

Đây chính là tiêu đề của một bài báo với câu khẳng định rất dễ mang tính tranh cãi. Tuy nhiên, hãy thử nhìn ý nghĩa cuộc sống rộng hơn ở việc có con thì có thể bạn có thể sẽ đồng ý phần nào với nhận định của bài báo trên.

Một cách tình cờ, đó cũng gần giống với 1 trong 5 lý do mà mình không muốn có con. 
Mình hoàn toàn không phản đối việc có con và mình cũng không cổ xuý cho suy nghĩ "không muốn có con" như mình.

Mình chia sẻ là những ai có cùng suy nghĩ như sẽ đồng cảm theo kiểu “À, hoá ra không chỉ có mình có suy nghĩ như vậy!”. Và xã hội nhiều khi chỉ cần xem tụi mình như một giải pháp nho nhỏ, một vài nỗ lực nhỏ bé trong việc giảm áp lực lên xã hội và cả người mẹ thiên nhiên đang oằn mình gánh lấy 7 tỉ con người, mà phần đông sống rất vô tư. 

MDDD,
Comments