#2 Người mới tập thì nên bắt đầu từ đâu?
MAY 26, 2021
Description Community
About
Lựa chọn cách bắt đầu đúng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc. Với bộ môn thể hình này cũng vậy, hãy nghe, để nếu bạn là người mới thì sẽ chọn được hướng đi phù hợp hơn cho mình. Còn nếu bạn đã chọn sai đường thì....cung không sao, chọn lại thôi. Enjoy your time!
Comments