Befriend | Từ fan thành bạn
JUN 12, 2021
Play
Description Community
About

Cảm giác ngưỡng mộ một người bạn cũng vui không khác gì so với cảm giác được làm bạn với người mình ngưỡng mộ. Hôm nay mình lại được có một cuộc nói chuyện điển hình với một người như thế. Mời bạn cùng nghe và xin thứ lỗi cho giọng cười khả ố của mình, haha.

Để lại lời nhắn cho mình ở đây nhé:bit.ly/limdim

Comments