#82: Tại sao phải BÃI BỎ NHÀ TÙ? - Angela Davis (1/2)
NOV 27, 2022
Description Community
About

Trong tập tuần này, mình giới thiệu với các bạn cuốn sách "Are Prisons Obsolete?" (Nhà tù có lỗi thời rồi không?) của Angela Davis - một học giả, triết gia, nhà hoạt động xã hội người Mỹ và là khuôn mặt đại diện của phong trào bãi bỏ nhà tù ở Mỹ. Chúng ta sẽ đi qua chương 1, 2, 3 trong tập tuần này và chương 4, 5, 6 trong tập sau và làm rõ tại sao, theo Angela Davis, chúng ta phải bãi bỏ nhà tù. 


Mốc thời gian:


Giới thiệu: 0:00


Đặt vấn đề: 1:05


Giới thiệu tác giả và tác phẩm: 4:35


Chương 1: 7:13


Chương 2: 16:39


Chương 3: 27:13


Insta: @just.another.rant


Fb: fb.com/justanotherrant


Tài liệu:


Angela Davis. (2003). “Are prisons obsolete?” [Pdf Online]. https://www.feministes-radicales.org/wp-content/uploads/2010/11/Angela-Davis-Are_Prisons_Obsolete.pdf


Sách nói, đọc bởi Audio Anarchy (Youtube): https://www.youtube.com/playlist?list=PL1Blig_Wn1368WsBs6YcWRhmy0USOS-if


Nghe lời chia sẻ của một cựu phạm nhân: https://www.youtube.com/watch?v=fVqq20BmnnI


Chú thích:


Chỗ 25:50 về việc trả lương 1 phần. Theo mình tìm hiểu thì Nghị định 133/2020/NĐ-CP Luật thi hành án hình sự ở mục a, khoảng 3, điều 17 về việc sử dụng kết quả lao động của phạm nhân (đại loại là tiền lời từ lao động của phạm nhân sau trừ các chi phí ra) thì sẽ trích 10% trả một phần công lao động cho phạm nhân lao động trực tiếp. Nhưng vì ở đây nói về tiền lời cho nên không nói cho chúng ta biết số tiền lương các doanh nghiệp trả cho họ là bao nhiêu và con số đó thấp hơn so với lao động bình thường là bao nhiêu. Ngoài ra, tháng 6 vừa rồi vừa có thảo luận về việc cho tù nhân làm các công việc tự nguyện ngoài trại giam và nếu làm thì hưởng lương bao nhiêu so với người thường. Nhiều chính trị gia trong Đảng cho rằng không được trả lương cho lao động tù nhân như người bình thường vì đại loại đây là hình phạt (vâng và họ tự gọi mình là Cộng sản trong khi nói những điều phản cách mạng, phản bội giai cấp vô sản như vậy). Hiện tại đã có sự đồng ý cho phép tù nhân lao động ngoài trại giam nhưng đang trong quá trình thử nghiệm thí điểm và dĩ nhiên tù nhân chỉ được trả “một phần công lao động” (mục b, khoảng 3, điều 1, Nghị quyết 54/2022/QH15).

Comments