#80: Đàn Ông Giải Thích Cho Tôi Nghe - Rebecca Solnit
OCT 30, 2022
Description Community
About

Trong tập hôm nay chúng ta sẽ nói về "Mansplaining" thông qua tiểu luận "Men Explain Things To Me" (Đàn ông giải thích cho tôi nghe) của Rebecca Solnit. Thế nào là mansplaining? Tác hại của nó ra sao? Cái nhìn của tác giả về vấn đề này? Quan điểm của Solnit về vai trò của ngôn ngữ trong đấu tranh nữ quyền là gì? Hãy nghe tập 80 để biết nha. 


Follow podcast ở ig: @just.another.rant hoặc fb.com/justanotherrant


Tài liệu nhắc đến/gợi ý/tham khảo:


Rebecca Solnit. “Men Explain Things To Me”. https://www.guernicamag.com/rebecca-solnit-men-explain-things-to-me/


Rebecca Solnit. “Our Word Are Our Weapons”. https://tomdispatch.com/rebecca-solnit-yesallwomen-changes-the-story/


Viviane Fairbank. “Why I Don’t Read Rebecca Solnit”. The Walrus. https://thewalrus.ca/why-i-dont-read-rebecca-solnit/


Alison Flood. “OED's new words include 'mansplaining' but steer clear of 'poomageddon'”. The Guardian. https://www.theguardian.com/books/2018/jan/30/oeds-new-words-include-mansplaining-but-steer-clear-of-poomageddon


Lily Rothman. “A Cultural History of Mansplaining”. The Atlantic. https://www.theatlantic.com/sexes/archive/2012/11/a-cultural-history-of-mansplaining/264380/


The Take. “The Mansplainer in Pop Culture - Why He Mansplains” [Youtube]. https://www.youtube.com/watch?v=M2tcorO2EI8


Johnson, V. E. et al. (2021). “It’s not in your head”: Gaslighting, ‘splaining, victim blaming, and other harmful reactions to microaggressions. Perspectives on psychological science, 16(5), 1024-1036

Comments